เปิดให้บริการทันตกรรมฟรี

ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเกาะเต่า #เปิดให้บริการทันตกรรมฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ วันทันตสาธารณสุข แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม2565
เปิดบริการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน
( 1 คนต่อ 1 การรักษา) ฟรี
เริ่มปล่อยบัตรคิว 08.00 น. หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด
รับบัตรคิวห้องฟัน

1 thoughts on “เปิดให้บริการทันตกรรมฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *