ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า

นายแพทย์อาทิตย์ คำจันทร์

Upload Image...

ค่านิยมกระทรวงธารณสุข

ค่านิยมโรงพยาบาลเกาะเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ พัสดุ-ครุภัณฑ์ดูทั้งหมด

จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเกาะเต่า 

21/6 หมู่ 2 ต.เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย 84360

เบอร์โทร: 077-456-490

เบอร์แฟกส์: 077-456-491

อีเมล: kohtaohospital@gmail.com

เฟซบุ๊ค: โรงพยาบาลเกาะเต่า

ช่องทางการติดต่อ